امروز : جمعه 10 آذر 1402
     
فروش زمین مسکونی 500 متر  در نبش بدیعی ارومیه
فروش زمین مسکونی 500 متر در نبش بدیعی ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۹/۰۸
فروش زمین مسکونی  243 متر در سعدی 2 ارومیه
فروش زمین مسکونی 243 متر در سعدی 2 ارومیه
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۸/۲۰
فروش زمین مسکونی 200 متر  بر فضلای 1 ارومیه
فروش زمین مسکونی 200 متر بر فضلای 1 ارومیه
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۸/۱۴
فروش زمین زراعی 1500 متر در جاده بند ارومیه
فروش زمین زراعی 1500 متر در جاده بند ارومیه
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۸/۰۷
فروش زمین مسکونی 300 متر  در گلشهر 2 ارومیه
فروش زمین مسکونی 300 متر در گلشهر 2 ارومیه
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۶/۰۶
فروش زمین مسکونی373 متر در سومون آباد ارومیه
فروش زمین مسکونی373 متر در سومون آباد ارومیه
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۶/۰۵
فروش زمین مسکونی  200 متر در جاده بند ارومیه
فروش زمین مسکونی 200 متر در جاده بند ارومیه
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۵/۲۹
فروش باغ 1006 متری در جاده امام زاده ارومیه
فروش باغ 1006 متری در جاده امام زاده ارومیه
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۴/۲۷
فروش زمین 185 متر در خیابان رودکی ارومیه
فروش زمین 185 متر در خیابان رودکی ارومیه
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۴/۲۲
فروش زمین مسکونی  353 متر در کهرم ارومیه
فروش زمین مسکونی 353 متر در کهرم ارومیه
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۳/۰۲
فروش زمین مسکونی342 متر  در کهرم ارومیه
فروش زمین مسکونی342 متر در کهرم ارومیه
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۲/۳۱
فروش زمین  400 متر در بر خان بابا خان  ارومیه
فروش زمین 400 متر در بر خان بابا خان ارومیه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۲/۲۵
فروش زمین مسکونی 232 متر  در جاده بند ارومیه
فروش زمین مسکونی 232 متر در جاده بند ارومیه
۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۲/۱۴
فروش زمین 195 متر در گلشهر1 ارومیه
فروش زمین 195 متر در گلشهر1 ارومیه
۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۱/۰۳
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر 1 ارومیه
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر 1 ارومیه
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۱/۰۱
فروش زمین 355 متر در خیابان بدیعی ارومیه
فروش زمین 355 متر در خیابان بدیعی ارومیه
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۲۸
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر 1 ارومیه
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر 1 ارومیه
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۲۸
فروش زمین مسکونی 190 متر در گلشهر1 ارومیه
فروش زمین مسکونی 190 متر در گلشهر1 ارومیه
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۲۶
فروش زمین مسکونی 216 متر در گلشهر1 ارومیه
فروش زمین مسکونی 216 متر در گلشهر1 ارومیه
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۲۵
فروش زمین مسکونی 180 متر در گلشهر1 ارومیه
فروش زمین مسکونی 180 متر در گلشهر1 ارومیه
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۲۵
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر1 ارومیه
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر1 ارومیه
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۲۲
فروش زمین 200 متر در گلشهر1 ارومیه
فروش زمین 200 متر در گلشهر1 ارومیه
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۲۰
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر 1 ارومیه
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر 1 ارومیه
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۹/۲۹
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر 1 ارومیه
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر 1 ارومیه
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۹/۱۳
فروش زمین 208 متر در گلشهر1 ارومیه
فروش زمین 208 متر در گلشهر1 ارومیه
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۰/۱۰/۲۵