امروز : سه شنبه 9 خرداد 1402
     
فروش زمین مسکونی  353 متر در کهرم ارومیه
فروش زمین مسکونی 353 متر در کهرم ارومیه
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۳/۰۲
فروش زمین مسکونی342 متر  در کهرم ارومیه
فروش زمین مسکونی342 متر در کهرم ارومیه
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۲/۳۱
فروش زمین  400 متر در بر خان بابا خان  ارومیه
فروش زمین 400 متر در بر خان بابا خان ارومیه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۲/۲۵
فروش زمین مسکونی 232 متر  در جاده بند ارومیه
فروش زمین مسکونی 232 متر در جاده بند ارومیه
۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۲/۱۴
فروش زمین 195 متر در گلشهر1 ارومیه
فروش زمین 195 متر در گلشهر1 ارومیه
۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۱/۰۳
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر 1 ارومیه
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر 1 ارومیه
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۱/۰۱
فروش زمین 355 متر در خیابان بدیعی ارومیه
فروش زمین 355 متر در خیابان بدیعی ارومیه
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۲۸
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر 1 ارومیه
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر 1 ارومیه
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۲۸
فروش زمین مسکونی 190 متر در گلشهر1 ارومیه
فروش زمین مسکونی 190 متر در گلشهر1 ارومیه
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۲۶
فروش زمین مسکونی 216 متر در گلشهر1 ارومیه
فروش زمین مسکونی 216 متر در گلشهر1 ارومیه
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۲۵
فروش زمین مسکونی 180 متر در گلشهر1 ارومیه
فروش زمین مسکونی 180 متر در گلشهر1 ارومیه
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۲۵
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر1 ارومیه
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر1 ارومیه
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۲۲
فروش زمین 200 متر در گلشهر1 ارومیه
فروش زمین 200 متر در گلشهر1 ارومیه
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۲۰
فروش زمین 189 متر بر جاده بند ارومیه
فروش زمین 189 متر بر جاده بند ارومیه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۱۸
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر 1 ارومیه
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر 1 ارومیه
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۹/۲۹
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر 1 ارومیه
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر 1 ارومیه
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۹/۱۳
فروش زمین در رودکی (زمین های فرشته) ارومیه
فروش زمین در رودکی (زمین های فرشته) ارومیه
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۸/۱۴
فروش زمین کشاورزی 18800 متر در کوه سیر ارومیه
فروش زمین کشاورزی 18800 متر در کوه سیر ارومیه
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۸/۱۴
فروش زمین مرغوب 447 متر اول جاده بند ارومیه
فروش زمین مرغوب 447 متر اول جاده بند ارومیه
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۷/۲۳
فروش زمین 364 متر در پل قویون ارومیه
فروش زمین 364 متر در پل قویون ارومیه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۶/۳۰
فروش زمین مسکونی 275 متر در گلشهر 1 ارومیه
فروش زمین مسکونی 275 متر در گلشهر 1 ارومیه
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۴/۲۱
فروش زمین بزرگ 1380 متر در کهرم ارومیه
فروش زمین بزرگ 1380 متر در کهرم ارومیه
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۴/۰۲
فروش زمین مسکونی 254 متر در گلشهر ارومیه
فروش زمین مسکونی 254 متر در گلشهر ارومیه
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۱/۲۷
زمین مغازه ای کوی اول اویکو شیخ شلتوت
زمین مغازه ای کوی اول اویکو شیخ شلتوت
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۱/۲۷