امروز : پنج شنبه 30 فروردین 1403
     
فروش زمین مسکونی 178 متر در گلشهر ارومیه
فروش زمین مسکونی 178 متر در گلشهر ارومیه
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۳/۰۱/۲۹
فروش زمین مسکونی در خیابان سعدی 2 ارومیه
فروش زمین مسکونی در خیابان سعدی 2 ارومیه
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۳/۰۱/۲۹
فروش زمین 290 متر در گلشهر یک ارومیه
فروش زمین 290 متر در گلشهر یک ارومیه
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۱۲/۰۹
فروش زمین 200 متر در گلشهر یک ارومیه
فروش زمین 200 متر در گلشهر یک ارومیه
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۱۲/۰۹
فروش زمین 200 متر در گلشهر یک ارومیه
فروش زمین 200 متر در گلشهر یک ارومیه
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۱۲/۰۹
فروش زمین مسکونی 388 متر در جاده بند ارومیه
فروش زمین مسکونی 388 متر در جاده بند ارومیه
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۱۰/۱۲
فروش زمین مسکونی 175 متر در گلشهر یک ارومیه
فروش زمین مسکونی 175 متر در گلشهر یک ارومیه
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۹/۲۲
فروش زمین مسکونی 308 متردر گلشهر یک ارومیه
فروش زمین مسکونی 308 متردر گلشهر یک ارومیه
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۹/۲۲
فروش زمین مسکونی 203 متر در گلشهر یک ارومیه
فروش زمین مسکونی 203 متر در گلشهر یک ارومیه
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۹/۲۰
فروش زمین مسکونی 290 متر بر جامی یک در ارومیه
فروش زمین مسکونی 290 متر بر جامی یک در ارومیه
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۹/۱۹
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر یک ارومیه
فروش زمین مسکونی 200 متر در گلشهر یک ارومیه
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۹/۱۹
فروش زمین مسکونی 500 متر در دانشکده ارومیه
فروش زمین مسکونی 500 متر در دانشکده ارومیه
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۹/۱۸
یک قطعه زمین خالی در بر صد متری رودکی
یک قطعه زمین خالی در بر صد متری رودکی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۹/۱۵
فروش زمین مسکونی 225 متر در گلشهر دو ارومیه
فروش زمین مسکونی 225 متر در گلشهر دو ارومیه
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۹/۱۴
فروش زمین مسکونی 500 متر در نبش بدیعی ارومیه
فروش زمین مسکونی 500 متر در نبش بدیعی ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۹/۰۸
فروش زمین مسکونی 243 متر در سعدی 2 ارومیه
فروش زمین مسکونی 243 متر در سعدی 2 ارومیه
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۸/۲۰
فروش زمین مسکونی 200 متر بر فضلای 1 ارومیه
فروش زمین مسکونی 200 متر بر فضلای 1 ارومیه
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۸/۱۴
فروش زمین زراعی 1500 متر در جاده بند ارومیه
فروش زمین زراعی 1500 متر در جاده بند ارومیه
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۸/۰۷
فروش زمین مسکونی 300 متر در گلشهر 2 ارومیه
فروش زمین مسکونی 300 متر در گلشهر 2 ارومیه
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۶/۰۶
فروش زمین مسکونی373 متر در سومون آباد ارومیه
فروش زمین مسکونی373 متر در سومون آباد ارومیه
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۶/۰۵
فروش زمین مسکونی 200 متر در جاده بند ارومیه
فروش زمین مسکونی 200 متر در جاده بند ارومیه
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۵/۲۹