امروز : دوشنبه 7 آذر 1401
     
فروش زمین در رودکی (زمین های فرشته) ارومیه
فروش زمین در رودکی (زمین های فرشته) ارومیه
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۸/۱۴
فروش زمین کشاورزی 18800 متر در کوه سیر ارومیه
فروش زمین کشاورزی 18800 متر در کوه سیر ارومیه
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۸/۱۴
فروش زمین مرغوب 447 متر اول جاده بند ارومیه
فروش زمین مرغوب 447 متر اول جاده بند ارومیه
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۷/۲۳
فروش زمین 364 متر در پل قویون ارومیه
فروش زمین 364 متر در پل قویون ارومیه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۶/۳۰
فروش زمین 189 متر بر جاده بند ارومیه
فروش زمین 189 متر بر جاده بند ارومیه
۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۴/۲۹
فروش زمین مسکونی 275 متر در گلشهر 1 ارومیه
فروش زمین مسکونی 275 متر در گلشهر 1 ارومیه
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۴/۲۱
فروش زمین بزرگ 1380 متر در کهرم ارومیه
فروش زمین بزرگ 1380 متر در کهرم ارومیه
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۴/۰۲
فروش زمین مسکونی 254 متر در گلشهر ارومیه
فروش زمین مسکونی 254 متر در گلشهر ارومیه
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۱/۲۷
فروش زمین تجاری 700 متر در تقاطع حسنی ارومیه
فروش زمین تجاری 700 متر در تقاطع حسنی ارومیه
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۰/۱۱/۱۹
فروش زمین 208 متر در گلشهر1 ارومیه
فروش زمین 208 متر در گلشهر1 ارومیه
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۰/۱۰/۲۵