امروز : دوشنبه 7 آذر 1401
     
فروش مطب 115 متر خیابان حسنی ارومیه
فروش مطب 115 متر خیابان حسنی ارومیه
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۸/۳۰
فروش واحد تجاری 104 متر در شیخ تپه ارومیه
فروش واحد تجاری 104 متر در شیخ تپه ارومیه
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۱
فروش مطب 175 متر خیابان حسنی ارومیه
فروش مطب 175 متر خیابان حسنی ارومیه
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۱/۲۰