امروز : سه شنبه 9 خرداد 1402
     
فروش مطب 115 متر خیابان حسنی ارومیه
فروش مطب 115 متر خیابان حسنی ارومیه
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۸/۳۰
فروش واحد تجاری 104 متر در شیخ تپه ارومیه
فروش واحد تجاری 104 متر در شیخ تپه ارومیه
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۱
فروش مطب 175 متر خیابان حسنی ارومیه
فروش مطب 175 متر خیابان حسنی ارومیه
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۱/۲۰
فروش فوری مطب در خیام شمالی ارومیه
فروش فوری مطب در خیام شمالی ارومیه
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۰/۰۹/۰۱
فروش دفتر تجاری در خیابان خیام ارومیه
فروش دفتر تجاری در خیابان خیام ارومیه
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۰/۰۶/۲۹