امروز : چهارشنبه 15 تیر 1401
     
فروش واحد تجاری 104 متر در شیخ تپه ارومیه
فروش واحد تجاری 104 متر در شیخ تپه ارومیه
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۱
فروش فوری مطب 105 -115 متر خیابان حسنی ارومیه
فروش فوری مطب 105 -115 متر خیابان حسنی ارومیه
۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۱/۲۱
فروش مطب 175 متر خیابان حسنی ارومیه
فروش مطب 175 متر خیابان حسنی ارومیه
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۱/۲۰
فروش دفتر تجاری در خیابان خیام ارومیه
فروش دفتر تجاری در خیابان خیام ارومیه
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۰/۰۶/۲۹
فروش ساختمان تجاری در بر خیابان بعثت ارومیه
فروش ساختمان تجاری در بر خیابان بعثت ارومیه
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۰/۰۴/۱۵