امروز : یکشنبه 26 خرداد 1398
     
فروش  و معاوضه واحد تجاری 50 متر تهران
فروش و معاوضه واحد تجاری 50 متر تهران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۷/۱۲/۰۲
فروش واحد تجاری 189 خیابان حسنی ارومیه
فروش واحد تجاری 189 خیابان حسنی ارومیه
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۷/۱۲/۰۱
فروش واحد تجاری 82 متر استادان ارومیه
فروش واحد تجاری 82 متر استادان ارومیه
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۷/۱۱/۲۸
فروش واحد تجاری 51 متر خیام ارومیه
فروش واحد تجاری 51 متر خیام ارومیه
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۷/۱۱/۰۳
فروش واحد تجاری 110 متر شیخ تپه ارومیه
فروش واحد تجاری 110 متر شیخ تپه ارومیه
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۷/۰۸/۳۰
واحد تجاری در مجتمع الماس1
واحد تجاری در مجتمع الماس1
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۷/۰۸/۲۹
فروش واحد تجاری103 متر خیام ارومیه
فروش واحد تجاری103 متر خیام ارومیه
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۷/۰۸/۱۱
فروش کلینیک  فیزیوتراپی در ارومیه
فروش کلینیک فیزیوتراپی در ارومیه
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۷/۰۶/۲۴
فروش واحد تجاری 103 متر خیام ارومیه
فروش واحد تجاری 103 متر خیام ارومیه
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۷/۰۵/۱۴
فروش واحد تجاری 70 متر شیخ تپه ارومیه
فروش واحد تجاری 70 متر شیخ تپه ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۷/۰۲/۱۶
فروش واحد تجاری55مترشیخ تپه ارومیه
فروش واحد تجاری55مترشیخ تپه ارومیه
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۱۲/۱۶
فروش واحد تجاری 80مترسرداران ارومیه
فروش واحد تجاری 80مترسرداران ارومیه
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۱۱/۰۵
فروش و معاوضه تالار  فعال در ارومیه
فروش و معاوضه تالار فعال در ارومیه
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۱۱/۰۳
فروش واحد تجاری92مترخیابان حسنی ارومیه
فروش واحد تجاری92مترخیابان حسنی ارومیه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۱۰/۱۶
فروش واحد تجاری 86متر خیام جنوبی ارومیه
فروش واحد تجاری 86متر خیام جنوبی ارومیه
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۰۸/۳۰
فروش واحد تجاری 18 متر خیام ارومیه
فروش واحد تجاری 18 متر خیام ارومیه
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۰۷/۱۹
فروش مغازه تجاری 21/7
فروش مغازه تجاری 21/7
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۰۷/۱۱
فروش واحد تجاری83متردر ورزش ارومیه
فروش واحد تجاری83متردر ورزش ارومیه
۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۰۵/۱۹
فروش ملک تجاری با 7 دهنه مغازه  در ارومیه
فروش ملک تجاری با 7 دهنه مغازه در ارومیه
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۰۴/۱۱
فروش درمانگاه در ارومیه
فروش درمانگاه در ارومیه
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۰۲/۱۱
فروش ویژه نمایندگی ایران خودرو در ارومیه
فروش ویژه نمایندگی ایران خودرو در ارومیه
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۵/۱۱/۱۹
1 2