امروز : دوشنبه 7 آذر 1401
     
فروش مطب 115 متر خیابان حسنی ارومیه
فروش مطب 115 متر خیابان حسنی ارومیه
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۸/۳۰
فروش مغازه 18 متر در خیابان امام ارومیه
فروش مغازه 18 متر در خیابان امام ارومیه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۸/۱۶
فروش زمین در رودکی (زمین های فرشته) ارومیه
فروش زمین در رودکی (زمین های فرشته) ارومیه
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۸/۱۴
فروش زمین کشاورزی 18800 متر در کوه سیر ارومیه
فروش زمین کشاورزی 18800 متر در کوه سیر ارومیه
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۸/۱۴
فروش منزل 503 متردر خیابان برق ارومیه
فروش منزل 503 متردر خیابان برق ارومیه
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۷/۲۵
فروش آپارتمان 327 متر در پل قویون ارومیه
فروش آپارتمان 327 متر در پل قویون ارومیه
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۵/۲۴
اجاره آپارتمان زیبا 250 متر در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره آپارتمان زیبا 250 متر در خیابان دانشکده ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۵/۰۲
فروش زمین 189 متر بر جاده بند ارومیه
فروش زمین 189 متر بر جاده بند ارومیه
۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۴/۲۹
فروش زمین مسکونی 275 متر در گلشهر 1 ارومیه
فروش زمین مسکونی 275 متر در گلشهر 1 ارومیه
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۴/۲۱