امروز : سه شنبه 9 خرداد 1402
     
فروش ویژه مغازه 37 متردر خیام سنگفرش ارومیه
فروش ویژه مغازه 37 متردر خیام سنگفرش ارومیه
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۲/۲۴
فروش منزل 214 متر در خیابان بدیعی ارومیه
فروش منزل 214 متر در خیابان بدیعی ارومیه
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۲/۲۴
فروش منزل 506 متر در خیابان شیخ تپه ارومیه
فروش منزل 506 متر در خیابان شیخ تپه ارومیه
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۲۸
فروش مغازه 31 متر در پنجراه ارومیه
فروش مغازه 31 متر در پنجراه ارومیه
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۲۶
فروش مغازه لوکس در خیابان سردارن ارومیه
فروش مغازه لوکس در خیابان سردارن ارومیه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۲۲
فروش باغ ویلا 10000در جاده سنتو ارومیه
فروش باغ ویلا 10000در جاده سنتو ارومیه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۱۹
فروش آپارتمان 97 متر در خیابان عمار ارومیه
فروش آپارتمان 97 متر در خیابان عمار ارومیه
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۱۹
فروش زمین 189 متر بر جاده بند ارومیه
فروش زمین 189 متر بر جاده بند ارومیه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۱۸
فروش آپارتمان 114 متر در خیام جنوبی ارومیه
فروش آپارتمان 114 متر در خیام جنوبی ارومیه
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۹/۱۷
فروش مطب 115 متر خیابان حسنی ارومیه
فروش مطب 115 متر خیابان حسنی ارومیه
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۸/۳۰
فروش مغازه 18 متر در خیابان امام ارومیه
فروش مغازه 18 متر در خیابان امام ارومیه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۸/۱۶
فروش زمین در رودکی (زمین های فرشته) ارومیه
فروش زمین در رودکی (زمین های فرشته) ارومیه
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۸/۱۴
فروش زمین کشاورزی 18800 متر در کوه سیر ارومیه
فروش زمین کشاورزی 18800 متر در کوه سیر ارومیه
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۸/۱۴
فروش منزل 503 متردر خیابان برق ارومیه
فروش منزل 503 متردر خیابان برق ارومیه
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۷/۲۵