امروز : یکشنبه 9 بهمن 1401
تبلیغات

دانلود اپلیکیشن اندروید بازاریمیز

کانال تلگرام املاک بازاریمیز

صفحه اینستاگرام بازاریمیز

     
اجاره آپارتمان 150 متر در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره آپارتمان 150 متر در خیابان دانشکده ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۱/۰۱
اجاره آپارتمان 125 متر در خیابان شیخ تپه ارومیه
اجاره آپارتمان 125 متر در خیابان شیخ تپه ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۱/۰۱
اجاره آپارتمان 105 متر در جاده بند ارومیه
اجاره آپارتمان 105 متر در جاده بند ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۰/۱۹
اجاره آپارتمان 153 متر در خیابان کاشانی ارومیه
اجاره آپارتمان 153 متر در خیابان کاشانی ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۰/۱۸
اجاره آپارتمان 130 متر در خیابان شیخ تپه ارومیه
اجاره آپارتمان 130 متر در خیابان شیخ تپه ارومیه
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۰/۱۷
اجاره آپارتمان 145 متر در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره آپارتمان 145 متر در خیابان دانشکده ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۰/۱۷
اجاره آپارتمان 145 متر در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره آپارتمان 145 متر در خیابان دانشکده ارومیه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۰/۱۳
اجاره آپارتمان 70 متر در خیابان مولوی ارومیه
اجاره آپارتمان 70 متر در خیابان مولوی ارومیه
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۴۰۱/۰۹/۲۹
اجاره آپارتمان تجاری لوکس
اجاره آپارتمان تجاری لوکس
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۹/۱۷
اجاره دو واحد آپارتمان لوکس 270 متر در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره دو واحد آپارتمان لوکس 270 متر در خیابان دانشکده ارومیه
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
اجاره آپارتمان لوکس 215 متر در خیابان استادان ارومیه
اجاره آپارتمان لوکس 215 متر در خیابان استادان ارومیه
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۳۰
اجاره آپارتمان راه جدا 95 متر در خیابان بهداری ارومیه
اجاره آپارتمان راه جدا 95 متر در خیابان بهداری ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۲۶
اجاره آپارتمان 210 متر بر خیابان دفاع مقدس ارومیه
اجاره آپارتمان 210 متر بر خیابان دفاع مقدس ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۲۳
اجاره آپارتمان 95 متر راه جدا در خیابان بهداری ارومیه
اجاره آپارتمان 95 متر راه جدا در خیابان بهداری ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۲۳
اجاره آپارتمان 100 متر در خیابان بهداری ارومیه
اجاره آپارتمان 100 متر در خیابان بهداری ارومیه
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۱۶
اجاره آپارتمان لاکچری 380 متر در خیابان درستکار ارومیه
اجاره آپارتمان لاکچری 380 متر در خیابان درستکار ارومیه
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
اجاره آپارتمان 140 متر در خیابان کهرم ارومیه
اجاره آپارتمان 140 متر در خیابان کهرم ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۱۱
اجاره آپارتمان زیبا 240 متر در خیابان عدالت ارومیه
اجاره آپارتمان زیبا 240 متر در خیابان عدالت ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۱۱
اجاره آپارتمان لاکچری 400 متر در خیابان فضلای ارومیه
اجاره آپارتمان لاکچری 400 متر در خیابان فضلای ارومیه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۰۸
اجاره آپارتمان کلید نخورده 210 متر در خیابان فضلای ارومیه
اجاره آپارتمان کلید نخورده 210 متر در خیابان فضلای ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۷/۲۵
اجاره آپارتمان کلید نخورده 210 متر در خیابان فضلای ارومیه
اجاره آپارتمان کلید نخورده 210 متر در خیابان فضلای ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۷/۲۳
اجاره آپارتمان 100 متر در پل قویون ارومیه
اجاره آپارتمان 100 متر در پل قویون ارومیه
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۶/۳۰
اجاره پنت هاوس زیبا 480 متر در کهرم ساحلی ارومیه
اجاره پنت هاوس زیبا 480 متر در کهرم ساحلی ارومیه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۶/۲۸
اجاره آپارتمان زیبا 175 متر در پل قویون ارومیه
اجاره آپارتمان زیبا 175 متر در پل قویون ارومیه
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۶/۱۴
اجاره آپارتمان 100 متر در خیابان سعدی ارومیه
اجاره آپارتمان 100 متر در خیابان سعدی ارومیه
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۶/۱۴
اجاره آپارتمان مبله 280 متر با کلیه امکانات در جاده بند ارومیه
اجاره آپارتمان مبله 280 متر با کلیه امکانات در جاده بند ارومیه
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۶/۰۵
اجاره آپارتمان تک واحدی بر جام جم (جاده بند ) ارومیه
اجاره آپارتمان تک واحدی بر جام جم (جاده بند ) ارومیه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۶/۰۵
اجاره 3 واحد آپارتمان لوکس 300 متر در خیابان استادان ارومیه
اجاره 3 واحد آپارتمان لوکس 300 متر در خیابان استادان ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۵/۲۹
اجاره آپارتمان 81 متر در خیابان محتشم ارومیه
اجاره آپارتمان 81 متر در خیابان محتشم ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۴۰۱/۰۵/۲۴
اجاره 2 واحد آپارتمان در خیابان سعدی2 ارومیه
اجاره 2 واحد آپارتمان در خیابان سعدی2 ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۵/۲۴
اجاره آپارتمان لوکس 250 متر در خیابان کهرم ارومیه
اجاره آپارتمان لوکس 250 متر در خیابان کهرم ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۵/۲۴
اجاره آپارتمان کلید نخورده 200 متر در خیابان بدیعی ارومیه
اجاره آپارتمان کلید نخورده 200 متر در خیابان بدیعی ارومیه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۵/۰۸
اجاره آپارتمان 130 متر در خیابان شیخ تپه ارومیه
اجاره آپارتمان 130 متر در خیابان شیخ تپه ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۵/۰۸
اجاره آپارتمان زیبا 250 متر در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره آپارتمان زیبا 250 متر در خیابان دانشکده ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۵/۰۲
اجاره آپارتمان لوکس تک واحدی 250 متر در کهرم ارومیه
اجاره آپارتمان لوکس تک واحدی 250 متر در کهرم ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۰۵
اجاره آپارتمان 168 متر در خیابان فدک ارومیه
اجاره آپارتمان 168 متر در خیابان فدک ارومیه
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۲/۲۵
اجاره  آپارتمان 244 متردر جاده بند ارومیه
اجاره آپارتمان 244 متردر جاده بند ارومیه
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۴۰۱/۰۲/۰۶
اجاره پنت هاوس 350 متر در خیابان بدیعی ارومیه
اجاره پنت هاوس 350 متر در خیابان بدیعی ارومیه
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۱/۳۱
اجاره آپارتمان 150 متر در خیابان شمس ارومیه
اجاره آپارتمان 150 متر در خیابان شمس ارومیه
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۱/۰۹
اجاره آپارتمان 110 متر در جاده بند ارومیه
اجاره آپارتمان 110 متر در جاده بند ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
اجاره آپارتمان پنت هاوس  210 متر در گلشهر ارومیه
اجاره آپارتمان پنت هاوس 210 متر در گلشهر ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۲/۱۴
اجاره آپارتمان 130 متر در خیابان فدک- دانشکده ارومیه
اجاره آپارتمان 130 متر در خیابان فدک- دانشکده ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۲/۰۹
اجاره آپارتمان 240 متر مولوی 2 ارومیه
اجاره آپارتمان 240 متر مولوی 2 ارومیه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۲/۰۹
اجاره دفتر در تقاطع شورا و حسنی
اجاره دفتر در تقاطع شورا و حسنی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۳۹۹/۰۳/۱۷
اجاره واحد 85 متری در دانشکده ارومیه
اجاره واحد 85 متری در دانشکده ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۳۹۹/۰۳/۰۸