صفحه اصلیکسب و کار

فروش مجوز و امتیاز

امروز : چهارشنبه 15 تیر 1401
فروش امتیاز پیشخوان دولت در ارومیه
فروش امتیاز پیشخوان دولت در ارومیه
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۱۷