امروز : جمعه 10 آذر 1402
     
اجاره سوله 1000 متری اول جاده کلانتری ارومیه
اجاره سوله 1000 متری اول جاده کلانتری ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۹/۰۹
اجاره واحد تجاری 50 متر بر خیابان خیام جنوبی ارومیه
اجاره واحد تجاری 50 متر بر خیابان خیام جنوبی ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۹/۰۹
اجاره منزل مسکونی 250 متر در اول جاده بند ارومیه
اجاره منزل مسکونی 250 متر در اول جاده بند ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۹/۰۶
اجاره مغازه 330 متر در خیابان حسنی ارومیه
اجاره مغازه 330 متر در خیابان حسنی ارومیه
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۹/۰۲
اجاره زیرزمین آزمایشگاهی 200 متر در خیابان حسنی ارومیه
اجاره زیرزمین آزمایشگاهی 200 متر در خیابان حسنی ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۹/۰۲
اجاره واحد پزشکی 175متری در خیابان حسنی ارومیه
اجاره واحد پزشکی 175متری در خیابان حسنی ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۹/۰۲
اجاره واحد تجاری 110 متری در خیابان حسنی ارومیه
اجاره واحد تجاری 110 متری در خیابان حسنی ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۹/۰۱
اجاره واحد تجاری 85 متری در خیابان حسنی ارومیه
اجاره واحد تجاری 85 متری در خیابان حسنی ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۸/۳۰
اجاره آپارتمان 220 متری در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره آپارتمان 220 متری در خیابان دانشکده ارومیه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۸/۲۹
اجاره مغازه 30 متر بر جاده بند در ارومیه
اجاره مغازه 30 متر بر جاده بند در ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۸/۲۷
اجاره واحد تجاری 330 متر در اول شمالی ارومیه
اجاره واحد تجاری 330 متر در اول شمالی ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۸/۲۵
اجاره کافه رستوران 500 متر اول بند در ارومیه
اجاره کافه رستوران 500 متر اول بند در ارومیه
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۸/۲۱
اجاره سوله 1300 متر در جاده سلماس ارومیه
اجاره سوله 1300 متر در جاده سلماس ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۸/۲۱
اجاره واحد تجاری 50 متردر خیابان مدرس ارومیه
اجاره واحد تجاری 50 متردر خیابان مدرس ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۸/۲۰
اجاره سوله 650 متر در جاده سلماس ارومیه
اجاره سوله 650 متر در جاده سلماس ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۸/۲۰
اجاره آپارتمان 200 متری در خیابان فردوسی 1 ارومیه
اجاره آپارتمان 200 متری در خیابان فردوسی 1 ارومیه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۸/۱۷
اجاره واحد تجاری 120 متر در فلکه خیام ارومیه
اجاره واحد تجاری 120 متر در فلکه خیام ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۸/۱۷
اجاره واحد تجاری 110 متر در فلکه خیام ارومیه
اجاره واحد تجاری 110 متر در فلکه خیام ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۸/۱۷
اجاره منزل مسکونی 220 متر راه جدا در کهرم ارومیه
اجاره منزل مسکونی 220 متر راه جدا در کهرم ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۸/۱۷
اجاره مغازه 250 متری در خیابان گلشهر یک ارومیه
اجاره مغازه 250 متری در خیابان گلشهر یک ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۸/۱۱
اجاره مغازه 90 متری در خیابان درستکار ارومیه
اجاره مغازه 90 متری در خیابان درستکار ارومیه
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۸/۱۱
اجاره مغازه 240 متری در خیابان درستکار ارومیه
اجاره مغازه 240 متری در خیابان درستکار ارومیه
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۸/۱۱
اجاره مغازه 310 متر بر مولوی 2 در ارومیه
اجاره مغازه 310 متر بر مولوی 2 در ارومیه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۸/۰۸
اجاره مغازه 500 متر بر جاده بند در ارومیه
اجاره مغازه 500 متر بر جاده بند در ارومیه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۸/۰۸
اجاره واحد تجاری 30 متری بر خیابان مولوی ارومیه
اجاره واحد تجاری 30 متری بر خیابان مولوی ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۸/۰۷
اجاره واحد تجاری 100 متری بر خیابان مولوی ارومیه
اجاره واحد تجاری 100 متری بر خیابان مولوی ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۸/۰۷
اجاره آپارتمان 200 متری در خیابان فردوسی ارومیه
اجاره آپارتمان 200 متری در خیابان فردوسی ارومیه
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۷/۳۰
اجاره منزل مسکونی راه جدا 220 متر اول جاده بند در ارومیه
اجاره منزل مسکونی راه جدا 220 متر اول جاده بند در ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
اجاره آپارتمان 130 متری در خیابان برق ارومیه
اجاره آپارتمان 130 متری در خیابان برق ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
اجاره واحد تجاری 105 متر در خیابان حسنی ارومیه
اجاره واحد تجاری 105 متر در خیابان حسنی ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۷/۲۵
اجاره منزل مسکونی 170 متر راه جدا در گلشهر یک ارومیه
اجاره منزل مسکونی 170 متر راه جدا در گلشهر یک ارومیه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
اجاره منزل راه جدا 190 متر در کوی مهندسین ارومیه
اجاره منزل راه جدا 190 متر در کوی مهندسین ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۷/۲۲
اجاره آپارتمان 132 متری در خیابان گلشهر یک ارومیه
اجاره آپارتمان 132 متری در خیابان گلشهر یک ارومیه
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۷/۲۲
اجاره واحد تجاری 105 متری در خیابان ورزش ارومیه
اجاره واحد تجاری 105 متری در خیابان ورزش ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۷/۲۰
اجاره مغازه 140 متر در خیابان حسنی ارومیه
اجاره مغازه 140 متر در خیابان حسنی ارومیه
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
اجاره مغازه 203 متر در خیابان فردوسی ارومیه
اجاره مغازه 203 متر در خیابان فردوسی ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۷/۱۸
اجاره مغازه 170 متر بر خیابان سعدی 2 در ارومیه
اجاره مغازه 170 متر بر خیابان سعدی 2 در ارومیه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۷/۱۸
اجاره منزل مسکونی راه جدا 130 متر بر خیابان عدالت ارومیه
اجاره منزل مسکونی راه جدا 130 متر بر خیابان عدالت ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
اجاره کارگاه 450 متر در جاده کلانتری شوره کند ارومیه
اجاره کارگاه 450 متر در جاده کلانتری شوره کند ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۷/۱۶
اجاره منزل مسکونی 160 متر راه جدا در کهرم ارومیه
اجاره منزل مسکونی 160 متر راه جدا در کهرم ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۷/۱۵
جاره سوله بهداشتی دارویی 650 متر در جاده سلماس ارومیه
جاره سوله بهداشتی دارویی 650 متر در جاده سلماس ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۷/۱۵
اجاره آپارتمان 180 متری در بر خیابان مولوی یک ارومیه
اجاره آپارتمان 180 متری در بر خیابان مولوی یک ارومیه
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۶/۳۰
اجاره آپارتمان 180 متری در خیابان رودکی (متین) ارومیه
اجاره آپارتمان 180 متری در خیابان رودکی (متین) ارومیه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۶/۳۰
اجاره سوله بهداشتی دارویی 720 متردر شهرک صنعتی ارومیه
اجاره سوله بهداشتی دارویی 720 متردر شهرک صنعتی ارومیه
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۶/۳۰
اجاره آپارتمان 200 متری در خیابان استادان ارومیه
اجاره آپارتمان 200 متری در خیابان استادان ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۶/۲۹
اجاره مغازه 150 متر بر خیابان رودکی در ارومیه
اجاره مغازه 150 متر بر خیابان رودکی در ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۶/۲۸
اجاره منزل مسکونی 250 متر در جاده بند ارومیه
اجاره منزل مسکونی 250 متر در جاده بند ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۶/۲۸
اجاره سوله 900 متر در فاز 2 ارومیه
اجاره سوله 900 متر در فاز 2 ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۶/۲۷
اجاره سوله 800 متر در شهرک صنعتی جاده سلماس
اجاره سوله 800 متر در شهرک صنعتی جاده سلماس
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۶/۲۷
اجاره واحد تجاری 95 متر در خیابان ورزش ارومیه
اجاره واحد تجاری 95 متر در خیابان ورزش ارومیه
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۶/۲۱
اجاره مغازه 115 متر در خیابان دانشکده چسبیده به دیزج ارومیه
اجاره مغازه 115 متر در خیابان دانشکده چسبیده به دیزج ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۶/۲۱
اجاره منزل مسکونی 150 متر راه جدا در خیابان دیانت ارومیه
اجاره منزل مسکونی 150 متر راه جدا در خیابان دیانت ارومیه
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۶/۲۱
اجاره آپارتمان 200 متری در خیابان جام جم ارومیه
اجاره آپارتمان 200 متری در خیابان جام جم ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۶/۱۴
اجاره کافه رستوران 1000 متر در جاده بند ارومیه
اجاره کافه رستوران 1000 متر در جاده بند ارومیه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۶/۱۴
اجاره زیرزمین145 متر در خیابان ورزش ارومیه
اجاره زیرزمین145 متر در خیابان ورزش ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۶/۰۹
اجاره منزل مسکونی 170 متر 2 طبقه در پل قویون ارومیه
اجاره منزل مسکونی 170 متر 2 طبقه در پل قویون ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۶/۰۸
اجاره آپارتمان 250متری در خیابان دانشکده چسبیده به دیزج ارومیه
اجاره آپارتمان 250متری در خیابان دانشکده چسبیده به دیزج ارومیه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۶/۰۶
اجاره مغازه 370 متر در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره مغازه 370 متر در خیابان دانشکده ارومیه
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۶/۰۱