امروز : سه شنبه 9 خرداد 1402
     
اجاره آپارتمان لوکس 400 متری در خیابان درستکار ارومیه
اجاره آپارتمان لوکس 400 متری در خیابان درستکار ارومیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۳/۰۴
اجاره مغازه فوق لوکس 400 متر در خیابان مولوی ارومیه
اجاره مغازه فوق لوکس 400 متر در خیابان مولوی ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۳/۰۴
اجاره واحد تجاری 70 متر  در خیابان حسنی ارومیه
اجاره واحد تجاری 70 متر در خیابان حسنی ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۲/۲۸
اجاره آپارتمان 210 متری در خیابان مولوی ارومیه
اجاره آپارتمان 210 متری در خیابان مولوی ارومیه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۲/۲۸
اجاره منزل مسکونی 200 متر راه جدا در خیابان براعتی ارومیه
اجاره منزل مسکونی 200 متر راه جدا در خیابان براعتی ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۲/۲۴
اجاره آپارتمان 120 متری در خیابان گلشهر یک ارومیه
اجاره آپارتمان 120 متری در خیابان گلشهر یک ارومیه
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۲/۲۴
اجاره منزل مسکونی  120 متر دوسرویس راه جدا در خیابان رودکی ارومیه
اجاره منزل مسکونی 120 متر دوسرویس راه جدا در خیابان رودکی ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۲/۲۳
اجاره آپارتمان 135 متری در خیابان مولوی دو ارومیه
اجاره آپارتمان 135 متری در خیابان مولوی دو ارومیه
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۲/۲۱
اجاره ساختمات تجاری  420 متر در خیابان شیخ تپه ارومیه
اجاره ساختمات تجاری 420 متر در خیابان شیخ تپه ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۲/۱۴
اجاره آپارتمان لوکس 210متری در خیابان آزادگان ارومیه
اجاره آپارتمان لوکس 210متری در خیابان آزادگان ارومیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۲/۱۴
اجاره مغازه 250 متر لوکس در بردفاع مقدس ارومیه
اجاره مغازه 250 متر لوکس در بردفاع مقدس ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۲/۱۴
اجاره آپارتمان 115 متری در خیابان امین ارومیه
اجاره آپارتمان 115 متری در خیابان امین ارومیه
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۲/۱۴
اجاره مغازه 30 متر در بر خیام جنوبی ارومیه
اجاره مغازه 30 متر در بر خیام جنوبی ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۲/۱۴
اجاره مغازه280متر در رودکی ارومیه
اجاره مغازه280متر در رودکی ارومیه
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۲/۱۴
جاره دفتر تجاری 60 متر  در خیابان امامت
جاره دفتر تجاری 60 متر در خیابان امامت
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۲/۱۳
اجاره آپارتمان 186 متری در خیابان جام جم ارومیه
اجاره آپارتمان 186 متری در خیابان جام جم ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۲/۱۲
اجاره زیرزمین 165 متر در فلکه 9 پله ارومیه
اجاره زیرزمین 165 متر در فلکه 9 پله ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۲/۱۲
اجاره آپارتمان 136 متری در پل قویون (زمین های دادگستری) ارومیه
اجاره آپارتمان 136 متری در پل قویون (زمین های دادگستری) ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۲/۱۲
اجاره منزل 2 سرویس  375 متر در شیخ تپه ارومیه
اجاره منزل 2 سرویس 375 متر در شیخ تپه ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۲/۰۴
اجاره ساختمات 3 طبقه  450 متر در خیابان رسالت ارومیه
اجاره ساختمات 3 طبقه 450 متر در خیابان رسالت ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۲/۰۴
اجاره منزل 2 سرویس 375 متر در شیخ تپه ارومیه
اجاره منزل 2 سرویس 375 متر در شیخ تپه ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۲/۰۴
اجاره منزل 2 سرویس در شیخ تپه ارومیه
اجاره منزل 2 سرویس در شیخ تپه ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۱/۲۰
اجاره آپارتمان 280 متری در دانشکده ارومیه
اجاره آپارتمان 280 متری در دانشکده ارومیه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۱/۲۰
اجاره ساختمان تجاری 300 متر در خیام جنوبی ارومیه
اجاره ساختمان تجاری 300 متر در خیام جنوبی ارومیه
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۱/۲۰
اجاره ساختمان تجاری در خیابان مدنی ارومیه
اجاره ساختمان تجاری در خیابان مدنی ارومیه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۱/۱۶
اجاره مغازه300 بر خیابان امامت ارومیه
اجاره مغازه300 بر خیابان امامت ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۱/۱۶
اجاره آپارتمان 250 متری در خیابان امامت ارومیه
اجاره آپارتمان 250 متری در خیابان امامت ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۱/۱۶
اجاره مغازه 200 متر در آزادگان ارومیه
اجاره مغازه 200 متر در آزادگان ارومیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۰۱/۱۶
اجاره واحد تجاری 100 متر در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره واحد تجاری 100 متر در خیابان دانشکده ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۲/۲۴
اجاره دفتر تجاری 60 متری در بهترین نقطه بلوار امامت
اجاره دفتر تجاری 60 متری در بهترین نقطه بلوار امامت
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۲/۲۳
اجاره منزل 100 متر در خیابان 8 شهریور ارومیه
اجاره منزل 100 متر در خیابان 8 شهریور ارومیه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۲/۲۰
اجاره منزل مسکونی 250 متر در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره منزل مسکونی 250 متر در خیابان دانشکده ارومیه
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۲/۰۹
اجاره واحد تجاری لوکس  160 متر در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره واحد تجاری لوکس 160 متر در خیابان دانشکده ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۲/۰۱
اجاره مدرسه 800 متر در بهترین نقطه پل قویون ارومیه
اجاره مدرسه 800 متر در بهترین نقطه پل قویون ارومیه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۱/۲۵
اجاره مغازه 200 متر در خیابان شورا ارومیه
اجاره مغازه 200 متر در خیابان شورا ارومیه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۱/۲۵
اجاره زیرزمین 200 متر در خیابان شورا ارومیه
اجاره زیرزمین 200 متر در خیابان شورا ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۱/۲۵
اجاره مغازه 50 متر در خیام جنوبی ارومیه
اجاره مغازه 50 متر در خیام جنوبی ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۱/۱۰
اجاره آپارتمان 150 متر در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره آپارتمان 150 متر در خیابان دانشکده ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۱/۰۱
اجاره زیرزمین 500 متر در خیابان ورزش ارومیه
اجاره زیرزمین 500 متر در خیابان ورزش ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۱/۰۱
اجاره آپارتمان 125 متر در خیابان شیخ تپه ارومیه
اجاره آپارتمان 125 متر در خیابان شیخ تپه ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۱/۰۱
اجاره منزل راه جدا 300 متر در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره منزل راه جدا 300 متر در خیابان دانشکده ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۰/۲۵
اجاره واحد تجاری 70 متر در خیام جنوبی ارومیه
اجاره واحد تجاری 70 متر در خیام جنوبی ارومیه
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۰/۲۵
اجاره مغازه لوکس 250 متر در خیابان استادان ارومیه
اجاره مغازه لوکس 250 متر در خیابان استادان ارومیه
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۰/۲۵
اجاره واحد تجاری 55 متر در خیام جنوبی ارومیه
اجاره واحد تجاری 55 متر در خیام جنوبی ارومیه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۰/۲۵
اجاره منزل 145 متر در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره منزل 145 متر در خیابان دانشکده ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۰/۲۲
اجاره واحد تجاری 90 متر در خیابان والفجر ارومیه
اجاره واحد تجاری 90 متر در خیابان والفجر ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۰/۲۰
اجاره آپارتمان 105 متر در جاده بند ارومیه
اجاره آپارتمان 105 متر در جاده بند ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۰/۱۹
اجاره منزل راه جدا 320 متر در جاده بند ارومیه
اجاره منزل راه جدا 320 متر در جاده بند ارومیه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۰/۱۹
اجاره آپارتمان 153 متر در خیابان کاشانی ارومیه
اجاره آپارتمان 153 متر در خیابان کاشانی ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۰/۱۸
اجاره آپارتمان 130 متر در خیابان شیخ تپه ارومیه
اجاره آپارتمان 130 متر در خیابان شیخ تپه ارومیه
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۰/۱۷
اجاره مطب  یا دفتر 90 متر در بهترین موقعیت خ حسنی ارومیه
اجاره مطب یا دفتر 90 متر در بهترین موقعیت خ حسنی ارومیه
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۰/۱۷
اجاره آپارتمان 145 متر در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره آپارتمان 145 متر در خیابان دانشکده ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۰/۱۷
اجاره مغازه 145 متر در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره مغازه 145 متر در خیابان دانشکده ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۰/۱۷
اجاره واحد تجاری 60 متر در خیابان حسنی ارومیه
اجاره واحد تجاری 60 متر در خیابان حسنی ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۰/۱۴
اجاره آپارتمان 145 متر در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره آپارتمان 145 متر در خیابان دانشکده ارومیه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۰/۱۳
اجاره مغازه 170 متر بر خیابان آپادانا ارومیه
اجاره مغازه 170 متر بر خیابان آپادانا ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۱۰/۱۳
اجاره واحد تجاری 43 متر در سه راه باکری ارومیه
اجاره واحد تجاری 43 متر در سه راه باکری ارومیه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۹/۲۹
اجاره آپارتمان 70 متر در خیابان مولوی ارومیه
اجاره آپارتمان 70 متر در خیابان مولوی ارومیه
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۴۰۱/۰۹/۲۹
اجاره آپارتمان 80 متر در گلشهر 2 ارومیه
اجاره آپارتمان 80 متر در گلشهر 2 ارومیه
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۹/۱۷