امروز : یکشنبه 6 خرداد 1403
     
اجاره منزل مسکونی330 متر  در خیابان باکری ارومیه
اجاره منزل مسکونی330 متر در خیابان باکری ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۳/۰۱
اجاره مطب 80 متر در خیابان برق ارومیه
اجاره مطب 80 متر در خیابان برق ارومیه
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
اجاره آپارتمان 125 متری درجاده بند ( کوی ماژورل ) ارومیه
اجاره آپارتمان 125 متری درجاده بند ( کوی ماژورل ) ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
اجاره باشگاه 900 متر در کیلومتر 3جاده سلماس_ارومیه
اجاره باشگاه 900 متر در کیلومتر 3جاده سلماس_ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۲۹
اجاره واحد تجاری85 ،90،95 متری در خیابان مولوی 2 ارومیه
اجاره واحد تجاری85 ،90،95 متری در خیابان مولوی 2 ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۲۷
اجاره سوله بهداشتی 900 متر در کیلومتر 3جاده سلماس_ارومیه
اجاره سوله بهداشتی 900 متر در کیلومتر 3جاده سلماس_ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۲۷
اجاره زیرزمین لوکس 330 متر در خیابان آزادگان ارومیه
اجاره زیرزمین لوکس 330 متر در خیابان آزادگان ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۲۶
اجاره واحد تجاری 135 متر در خیابان حسنی ارومیه
اجاره واحد تجاری 135 متر در خیابان حسنی ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۲۶
اجاره واحد تجاری 85 متر در خیابان ورزش ارومیه
اجاره واحد تجاری 85 متر در خیابان ورزش ارومیه
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۲۶
اجاره واحد تجاری 105 متری در خیابان حسنی ارومیه
اجاره واحد تجاری 105 متری در خیابان حسنی ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۲۵
اجاره مغازه 220 متر در جاده بند ارومیه
اجاره مغازه 220 متر در جاده بند ارومیه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۲۵
اجاره مغازه 110 متر در خیابان عمار ارومیه
اجاره مغازه 110 متر در خیابان عمار ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۲۴
اجاره مغازه 100 متر در جاده بند ارومیه
اجاره مغازه 100 متر در جاده بند ارومیه
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۲۴
اجاره مغازه 200 متری در خیابان بوعلی ارومیه
اجاره مغازه 200 متری در خیابان بوعلی ارومیه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۲۳
اجاره مغازه بزرگ 330 متر در بهترین لوکیشن دانشکده ارومیه
اجاره مغازه بزرگ 330 متر در بهترین لوکیشن دانشکده ارومیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۲۳
اجاره آپارتمان 120 متر در مجتمع های خیابان دانشکده ارومیه
اجاره آپارتمان 120 متر در مجتمع های خیابان دانشکده ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۲۰
اجاره سوله  با سازه سنگین 1000 متر در جاده سنتو ارومیه
اجاره سوله با سازه سنگین 1000 متر در جاده سنتو ارومیه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۱۷
اجاره زیرزمین 320 متر در خیابان حسنی ارومیه
اجاره زیرزمین 320 متر در خیابان حسنی ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۱۱
اجاره واحد تجاری 110 متر در خیابان حسنی ارومیه
اجاره واحد تجاری 110 متر در خیابان حسنی ارومیه
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۴۰۳/۰۲/۱۱
اجاره مغازه 150 متر بر خیابان رودکی در ارومیه
اجاره مغازه 150 متر بر خیابان رودکی در ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۱۰
اجاره کافه رستوران لاکچری و معروف در ارومیه به متراژ 1160متر مسقف در ارومیه
اجاره کافه رستوران لاکچری و معروف در ارومیه به متراژ 1160متر مسقف در ارومیه
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۰۹
اجاره کارگاه 450 متری در جاده کلانتری شوره کند ارومیه
اجاره کارگاه 450 متری در جاده کلانتری شوره کند ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۰۹
اجاره واحد تجاری 100 متری در خیابان حسنی ارومیه
اجاره واحد تجاری 100 متری در خیابان حسنی ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۰۵
اجاره واحد تجاری 100 متری در خیابان حسنی ارومیه
اجاره واحد تجاری 100 متری در خیابان حسنی ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۰۵
اجاره ساختمان تجاری در خیابان آهندوست ارومیه
اجاره ساختمان تجاری در خیابان آهندوست ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۰۵
اجاره منزل مسکونی 120 متر در خیابان برق ارومیه
اجاره منزل مسکونی 120 متر در خیابان برق ارومیه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۴۰۳/۰۲/۰۵
اجاره منزل مسکونی 165 متر در خیابان امین ارومیه
اجاره منزل مسکونی 165 متر در خیابان امین ارومیه
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۲/۰۵
اجاره منزل مسکونی راه جدا 280 متر در پل قویون ارومیه
اجاره منزل مسکونی راه جدا 280 متر در پل قویون ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۱/۲۹
اجاره مغازه لوکس 160 متر از برج رزیدنس ارومیه
اجاره مغازه لوکس 160 متر از برج رزیدنس ارومیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۱/۲۰
اجاره مغازه دو طبقه بزرگ آسانسور دار از برج رزیدنس ارومیه
اجاره مغازه دو طبقه بزرگ آسانسور دار از برج رزیدنس ارومیه
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۱/۲۰
اجاره مغازه لوکس 160 متر از برج رزیدنس ارومیه
اجاره مغازه لوکس 160 متر از برج رزیدنس ارومیه
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۳/۰۱/۲۰
اجاره کلینیک دندانپزشکی در تقاطع برق حسنی ارومیه
اجاره کلینیک دندانپزشکی در تقاطع برق حسنی ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۲/۲۰
اجاره مغازه 340 متر بر خیابان آزادگان در ارومیه
اجاره مغازه 340 متر بر خیابان آزادگان در ارومیه
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۲/۱۷
اجاره مغازه 92 متر در خیابان برق ارومیه
اجاره مغازه 92 متر در خیابان برق ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۲/۱۷
اجاره میدان تنیس 1230 متر با امکانات کامل در ارومیه
اجاره میدان تنیس 1230 متر با امکانات کامل در ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۲/۱۵
اجاره منزل مسکونی  250 متر در جاده بند ارومیه
اجاره منزل مسکونی 250 متر در جاده بند ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۲/۱۵
اجاره واحد تجاری 60 متر در کوچه بیمارستان عارفیان ارومیه
اجاره واحد تجاری 60 متر در کوچه بیمارستان عارفیان ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۲/۱۵
اجاره مغازه 250 متر لوکس در استادان ارومیه
اجاره مغازه 250 متر لوکس در استادان ارومیه
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۲/۱۴
اجاره انبار تجاری  60 متر در خیابان امام ارومیه
اجاره انبار تجاری 60 متر در خیابان امام ارومیه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اجاره واحد تجاری 72 متری در خیابان حسنی ارومیه
اجاره واحد تجاری 72 متری در خیابان حسنی ارومیه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۲/۱۰
اجاره آپارتمان 214 متری در خیابان باقری ارومیه
اجاره آپارتمان 214 متری در خیابان باقری ارومیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۴۰۲/۱۲/۰۹
اجاره آپارتمان 145 متری در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره آپارتمان 145 متری در خیابان دانشکده ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
اجاره آپارتمان لوکس 235 متر  در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره آپارتمان لوکس 235 متر در خیابان دانشکده ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
اجاره انباری 220 متری در فلکه آبیاری ارومیه
اجاره انباری 220 متری در فلکه آبیاری ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
اجاره واحد تجاری 90 متری در خیابان طرزی امام ارومیه
اجاره واحد تجاری 90 متری در خیابان طرزی امام ارومیه
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۲/۰۱
اجاره ساختمان  300 متر 2 طبقه در خیابان مدرس ارومیه
اجاره ساختمان 300 متر 2 طبقه در خیابان مدرس ارومیه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۱/۲۹
اجاره باشگاه ورزشی 220 متری در تقاطع شورا حسنی ارومیه
اجاره باشگاه ورزشی 220 متری در تقاطع شورا حسنی ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
اجاره آپارتمان 105 متری در خیابان گلشهر یک ارومیه
اجاره آپارتمان 105 متری در خیابان گلشهر یک ارومیه
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
اجاره واحد تجاری 100 متری  بر خیابان مولوی ارومیه
اجاره واحد تجاری 100 متری بر خیابان مولوی ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
اجاره سالن 800 متری در 10 کیلومتری جاده چی چست ارومیه
اجاره سالن 800 متری در 10 کیلومتری جاده چی چست ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
اجاره آپارتمان 135 متری در جاده بند ارومیه
اجاره آپارتمان 135 متری در جاده بند ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
اجاره منزل مسکونی 700 متر  لوکس دانشکده در ارومیه
اجاره منزل مسکونی 700 متر لوکس دانشکده در ارومیه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
اجاره مغازه لوکس  120 متری در خیابان سعدی بر بابا طاهر ارومیه
اجاره مغازه لوکس 120 متری در خیابان سعدی بر بابا طاهر ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
اجاره مغازه لوکس 300 متر  بر خیابان امامت در ارومیه
اجاره مغازه لوکس 300 متر بر خیابان امامت در ارومیه
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
اجاره منزل مسکونی 180 متر راه جدا در خیابان مولوی یک ارومیه
اجاره منزل مسکونی 180 متر راه جدا در خیابان مولوی یک ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
اجاره مغازه لوکس 205 متری بر خیابان ورزش در ارومیه
اجاره مغازه لوکس 205 متری بر خیابان ورزش در ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
اجاره مغازه 23 متری در خیابان ذولفقارزاده ارومیه
اجاره مغازه 23 متری در خیابان ذولفقارزاده ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۱/۰۹
اجاره مغازه 110 متری بر یگانه نبی در ارومیه
اجاره مغازه 110 متری بر یگانه نبی در ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۱/۰۹
اجاره آپارتمان 180 متری در جاده بند ارومیه
اجاره آپارتمان 180 متری در جاده بند ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۲/۱۱/۰۸