امروز : دوشنبه 7 آذر 1401
     
اجاره دو واحد آپارتمان لوکس 270 متر در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره دو واحد آپارتمان لوکس 270 متر در خیابان دانشکده ارومیه
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
اجاره کارگاه 350 متری در 2 کیلومتری جاده دریا ارومیه
اجاره کارگاه 350 متری در 2 کیلومتری جاده دریا ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۳۰
اجاره آپارتمان لوکس 215 متر در خیابان استادان ارومیه
اجاره آپارتمان لوکس 215 متر در خیابان استادان ارومیه
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۳۰
اجاره آپارتمان راه جدا 95 متر در خیابان بهداری ارومیه
اجاره آپارتمان راه جدا 95 متر در خیابان بهداری ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۲۶
اجاره واحد تجاری 75 متر در خیابان دفاع مقدس ارومیه
اجاره واحد تجاری 75 متر در خیابان دفاع مقدس ارومیه
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۲۳
اجاره آپارتمان 210 متر بر خیابان دفاع مقدس ارومیه
اجاره آپارتمان 210 متر بر خیابان دفاع مقدس ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۲۳
اجاره چند واحد مطب در تقاطع برق- حسنی ارومیه
اجاره چند واحد مطب در تقاطع برق- حسنی ارومیه
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۲۳
اجاره آپارتمان 95 متر راه جدا در خیابان بهداری ارومیه
اجاره آپارتمان 95 متر راه جدا در خیابان بهداری ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۲۳
اجاره سوله بهداشتی 1000 متر در جاده سنتو ارومیه
اجاره سوله بهداشتی 1000 متر در جاده سنتو ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۱۶
اجاره آپارتمان 100 متر در خیابان بهداری ارومیه
اجاره آپارتمان 100 متر در خیابان بهداری ارومیه
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۱۶
اجاره آپارتمان لاکچری 380 متر در خیابان درستکار ارومیه
اجاره آپارتمان لاکچری 380 متر در خیابان درستکار ارومیه
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
اجاره منزل راه جدا 170 متر در دانشکده ارومیه
اجاره منزل راه جدا 170 متر در دانشکده ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
اجاره مطب 75 متر در خیابان پنجراه ارومیه
اجاره مطب 75 متر در خیابان پنجراه ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
اجاره سوله بهداشتی دارویی 430 متر در جاده سلماس
اجاره سوله بهداشتی دارویی 430 متر در جاده سلماس
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
اجاره واحد تجاری 130 متر در محدوه عمار- آپادانا ارومیه
اجاره واحد تجاری 130 متر در محدوه عمار- آپادانا ارومیه
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
اجاره آپارتمان 140 متر در خیابان کهرم ارومیه
اجاره آپارتمان 140 متر در خیابان کهرم ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۱۱
اجاره آپارتمان زیبا 240 متر در خیابان عدالت ارومیه
اجاره آپارتمان زیبا 240 متر در خیابان عدالت ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۱۱
اجاره مغازه 40 متر در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره مغازه 40 متر در خیابان دانشکده ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۱۱
اجاره مغازه 60 متر در خیابان عدالت ارومیه
اجاره مغازه 60 متر در خیابان عدالت ارومیه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۱۱
اجاره مغازه 130 متر در خیابان ورزش ارومیه
اجاره مغازه 130 متر در خیابان ورزش ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۱۱
اجاره آپارتمان لاکچری 400 متر در خیابان فضلای ارومیه
اجاره آپارتمان لاکچری 400 متر در خیابان فضلای ارومیه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۸/۰۸
اجاره واحد تجاری 80 متر در خیابان شورا ارومیه
اجاره واحد تجاری 80 متر در خیابان شورا ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۷/۲۵
اجاره آپارتمان کلید نخورده 210 متر در خیابان فضلای ارومیه
اجاره آپارتمان کلید نخورده 210 متر در خیابان فضلای ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۷/۲۵
اجاره آپارتمان کلید نخورده 210 متر در خیابان فضلای ارومیه
اجاره آپارتمان کلید نخورده 210 متر در خیابان فضلای ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۷/۲۳
اجاره واحد تجاری 70 متر در سه راه کاشانی ارومیه
اجاره واحد تجاری 70 متر در سه راه کاشانی ارومیه
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۷/۱۸
اجاره سوله بهداشتی دارویی 720 متر در شهرک صنعتی ارومیه
اجاره سوله بهداشتی دارویی 720 متر در شهرک صنعتی ارومیه
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۷/۱۸
اجاره آپارتمان 100 متر در پل قویون ارومیه
اجاره آپارتمان 100 متر در پل قویون ارومیه
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۶/۳۰
اجاره پنت هاوس زیبا 480 متر در کهرم ساحلی ارومیه
اجاره پنت هاوس زیبا 480 متر در کهرم ساحلی ارومیه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۶/۲۸
اجاره منزل مسکونی راه جدا 200 متر در گلشهر 1 ارومیه
اجاره منزل مسکونی راه جدا 200 متر در گلشهر 1 ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۶/۲۲
اجاره آپارتمان زیبا 175 متر در پل قویون ارومیه
اجاره آپارتمان زیبا 175 متر در پل قویون ارومیه
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۶/۱۴
اجاره واحد تجاری 60 متر در خیابان حسنی ارومیه
اجاره واحد تجاری 60 متر در خیابان حسنی ارومیه
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۶/۱۴
اجاره آپارتمان 100 متر در خیابان سعدی ارومیه
اجاره آپارتمان 100 متر در خیابان سعدی ارومیه
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۶/۱۴
اجاره منزل راه جدا 135 متر در فلکه رودکی ارومیه
اجاره منزل راه جدا 135 متر در فلکه رودکی ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۶/۰۷
اجاره آپارتمان مبله 280 متر با کلیه امکانات در جاده بند ارومیه
اجاره آپارتمان مبله 280 متر با کلیه امکانات در جاده بند ارومیه
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۶/۰۵
اجاره آپارتمان تک واحدی بر جام جم (جاده بند ) ارومیه
اجاره آپارتمان تک واحدی بر جام جم (جاده بند ) ارومیه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۶/۰۵
اجاره 3 واحد آپارتمان لوکس 300 متر در خیابان استادان ارومیه
اجاره 3 واحد آپارتمان لوکس 300 متر در خیابان استادان ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۵/۲۹
اجاره آپارتمان 81 متر در خیابان محتشم ارومیه
اجاره آپارتمان 81 متر در خیابان محتشم ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۴۰۱/۰۵/۲۴
اجاره 2 واحد آپارتمان در خیابان سعدی2 ارومیه
اجاره 2 واحد آپارتمان در خیابان سعدی2 ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۵/۲۴
اجاره مغازه 6 متر در بهترین نقطه خیابان امام ارومیه
اجاره مغازه 6 متر در بهترین نقطه خیابان امام ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۵/۲۴
اجاره آپارتمان لوکس 250 متر در خیابان کهرم ارومیه
اجاره آپارتمان لوکس 250 متر در خیابان کهرم ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۵/۲۴
اجاره آپارتمان کلید نخورده 200 متر در خیابان بدیعی ارومیه
اجاره آپارتمان کلید نخورده 200 متر در خیابان بدیعی ارومیه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۵/۰۸
اجاره آپارتمان 130 متر در خیابان شیخ تپه ارومیه
اجاره آپارتمان 130 متر در خیابان شیخ تپه ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۵/۰۸
اجاره زیرزمین 225 متر در خیابان حسنی ارومیه
اجاره زیرزمین 225 متر در خیابان حسنی ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۵/۰۸
اجاره مغازه لوکس 350 متری در مولوی 1 ارومیه
اجاره مغازه لوکس 350 متری در مولوی 1 ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۵/۰۸
اجاره آپارتمان زیبا 250 متر در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره آپارتمان زیبا 250 متر در خیابان دانشکده ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۵/۰۲
اجاره مغازه بزرگ 310 متر بر خیابان والفجر ارومیه
اجاره مغازه بزرگ 310 متر بر خیابان والفجر ارومیه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۲۸
اجاره ساختمان تجاری 600 متر در خیابان مدنی ارومیه
اجاره ساختمان تجاری 600 متر در خیابان مدنی ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۲۸
اجاره زیرزمین 200  متر در تقاطع حسنی- شورا  ارومیه
اجاره زیرزمین 200 متر در تقاطع حسنی- شورا ارومیه
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۲۸
اجاره منزل دربست کامل 300 متر در خیابان دستغیب ارومیه
اجاره منزل دربست کامل 300 متر در خیابان دستغیب ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۱۶
اجاره مغازه 330 متر در بلوار امام علی ارومیه
اجاره مغازه 330 متر در بلوار امام علی ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۱۴
اجاره سوله صنعتی 600 متر در شهرک صنعتی فاز 3 ارومیه
اجاره سوله صنعتی 600 متر در شهرک صنعتی فاز 3 ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۱۲
اجاره سوله 600 متر در شهرک صنعتی فاز2 ارومیه
اجاره سوله 600 متر در شهرک صنعتی فاز2 ارومیه
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۱۲
اجاره منزل 2 سرویس دربست در خیابان آزادگان ارومیه
اجاره منزل 2 سرویس دربست در خیابان آزادگان ارومیه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۰۹
اجاره سوله 1000 متری در کیلومتر 5 جاده ... ارومیه
اجاره سوله 1000 متری در کیلومتر 5 جاده ... ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
اجاره آپارتمان لوکس تک واحدی 250 متر در کهرم ارومیه
اجاره آپارتمان لوکس تک واحدی 250 متر در کهرم ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۰۵
اجاره کارگاه 260 متری در شهرک صنعتی ارومیه
اجاره کارگاه 260 متری در شهرک صنعتی ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۰۵
اجاره ساختمان 7 اتاقه 270 متر در فلکه مادر ارومیه
اجاره ساختمان 7 اتاقه 270 متر در فلکه مادر ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۰۱