امروز : چهارشنبه 15 تیر 1401
     
اجاره مغازه 330 متر در بلوار امام علی ارومیه
اجاره مغازه 330 متر در بلوار امام علی ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۱۴
اجاره مغازه لوکس 350 متری در مولوی 1 ارومیه
اجاره مغازه لوکس 350 متری در مولوی 1 ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۱۳
اجاره سوله صنعتی 600 متر در شهرک صنعتی فاز 3 ارومیه
اجاره سوله صنعتی 600 متر در شهرک صنعتی فاز 3 ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۱۲
اجاره سوله 600 متر در شهرک صنعتی فاز2 ارومیه
اجاره سوله 600 متر در شهرک صنعتی فاز2 ارومیه
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۱۲
اجاره منزل 2 سرویس دربست در خیابان آزادگان ارومیه
اجاره منزل 2 سرویس دربست در خیابان آزادگان ارومیه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۰۹
اجاره سوله 1000 متری در کیلومتر 5 جاده ... ارومیه
اجاره سوله 1000 متری در کیلومتر 5 جاده ... ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
اجاره آپارتمان لوکس تک واحدی 250 متر در کهرم ارومیه
اجاره آپارتمان لوکس تک واحدی 250 متر در کهرم ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۰۵
اجاره کارگاه 260 متری در شهرک صنعتی ارومیه
اجاره کارگاه 260 متری در شهرک صنعتی ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۰۵
اجاره ساختمان 7 اتاقه 270 متر در فلکه مادر ارومیه
اجاره ساختمان 7 اتاقه 270 متر در فلکه مادر ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۰۱
اجاره مدرسه 800 متر در بهترین نقطه پل قویون ارومیه
اجاره مدرسه 800 متر در بهترین نقطه پل قویون ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۴/۰۱
اجاره مدرسه 800 متر در بهترین نقطه پل قویون ارومیه
اجاره مدرسه 800 متر در بهترین نقطه پل قویون ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۲/۳۱
اجاره زیرزمین 240 متر در خیابان حسنی ارومیه
اجاره زیرزمین 240 متر در خیابان حسنی ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۲/۲۶
اجاره منزل مسکونی 140 متر در خیابان سعدی ارومیه
اجاره منزل مسکونی 140 متر در خیابان سعدی ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۲/۲۵
اجاره آپارتمان 168 متر در خیابان فدک ارومیه
اجاره آپارتمان 168 متر در خیابان فدک ارومیه
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۲/۲۵
اجاره دفتر تجاری 95 متری در شیخ تپه ارومیه
اجاره دفتر تجاری 95 متری در شیخ تپه ارومیه
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۲/۱۷
اجاره  آپارتمان 244 متردر جاده بند ارومیه
اجاره آپارتمان 244 متردر جاده بند ارومیه
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۴۰۱/۰۲/۰۶
اجاره زیرزمین 200 متر در خیابان فدک ارومیه
اجاره زیرزمین 200 متر در خیابان فدک ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۲/۰۵
اجاره پنت هاوس 350 متر در خیابان بدیعی ارومیه
اجاره پنت هاوس 350 متر در خیابان بدیعی ارومیه
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۱/۳۱
اجاره واحد تجاری 180 متر در خیابان حسنی ارومیه
اجاره واحد تجاری 180 متر در خیابان حسنی ارومیه
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۱/۲۹
اجاره آپارتمان 150 متر در خیابان شمس ارومیه
اجاره آپارتمان 150 متر در خیابان شمس ارومیه
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۱/۰۱/۰۹
سرویس دوخوابه راه جدا تازه ساخت
سرویس دوخوابه راه جدا تازه ساخت
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۲/۲۸
اجاره زیرزمین 300 متر در خیابان  استادان ارومیه
اجاره زیرزمین 300 متر در خیابان استادان ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۲/۲۱
اجاره واحد تجاری 100 متر در پل قویون ارومیه
اجاره واحد تجاری 100 متر در پل قویون ارومیه
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۲/۱۶
اجاره آپارتمان 110 متر در جاده بند ارومیه
اجاره آپارتمان 110 متر در جاده بند ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
اجاره آپارتمان پنت هاوس  210 متر در گلشهر ارومیه
اجاره آپارتمان پنت هاوس 210 متر در گلشهر ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۲/۱۴
اجاره آپارتمان 130 متر در خیابان فدک- دانشکده ارومیه
اجاره آپارتمان 130 متر در خیابان فدک- دانشکده ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۲/۰۹
اجاره آپارتمان 240 متر مولوی 2 ارومیه
اجاره آپارتمان 240 متر مولوی 2 ارومیه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۲/۰۹
اجاره منزل 170 متر در آزادگان ارومیه
اجاره منزل 170 متر در آزادگان ارومیه
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
اجاره آرایشگاه زنانه 100 متر در پل قویون ارومیه
اجاره آرایشگاه زنانه 100 متر در پل قویون ارومیه
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
اجاره منزل مسکونی 130 متر در خیابان امین ارومیه
اجاره منزل مسکونی 130 متر در خیابان امین ارومیه
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۲/۰۱
اجاره مغازه 120 متری در بر دانشکده ارومیه
اجاره مغازه 120 متری در بر دانشکده ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۱/۲۷
اجاره منزل مسکونی100 متر در خیابان عدالت ارومیه
اجاره منزل مسکونی100 متر در خیابان عدالت ارومیه
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۱/۲۰
اجاره منزل مسکونی 2 طبقه 153 متر در خیابان جمهوری ارومیه
اجاره منزل مسکونی 2 طبقه 153 متر در خیابان جمهوری ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۱/۲۰
اجاره منزل مسکونی 160 متر در خیابان باقری ارومیه
اجاره منزل مسکونی 160 متر در خیابان باقری ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
اجاره منزل مسکونی 190 متر در جاده بند ارومیه
اجاره منزل مسکونی 190 متر در جاده بند ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۱/۱۰
اجاره واحد تجاری 85 متر در خیابان رودکی ارومیه
اجاره واحد تجاری 85 متر در خیابان رودکی ارومیه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۱/۰۹
اجاره مغازه 160 متر در خیابان شیخ تپه ارومیه
اجاره مغازه 160 متر در خیابان شیخ تپه ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۱/۰۵
اجاره آپارتمان 130 متر درخیابان امین ارومیه
اجاره آپارتمان 130 متر درخیابان امین ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۱/۰۴
اجاره منزل مسکونی 140 متر در خیابان درستکار ارومیه
اجاره منزل مسکونی 140 متر در خیابان درستکار ارومیه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۱/۰۴
اجاره مغازه 35 متر در خیابان باکری ارومیه
اجاره مغازه 35 متر در خیابان باکری ارومیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۰/۲۸
اجاره منزل راه جدا 100 متر در خیابان دانشکده ارومیه
اجاره منزل راه جدا 100 متر در خیابان دانشکده ارومیه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۰/۱۵
اجاره زیرزمین 200 متر در خیابان مولوی ارومیه
اجاره زیرزمین 200 متر در خیابان مولوی ارومیه
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۱۰/۱۵
اجاره زیرزمین 230 متر در استادان ارومیه
اجاره زیرزمین 230 متر در استادان ارومیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۰۹/۲۳
اجاره منزل دربست 180 متر خیابان بعثت ارومیه
اجاره منزل دربست 180 متر خیابان بعثت ارومیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
اجاره منزل مسکونی راه جدا در خ رودکی ارومیه
اجاره منزل مسکونی راه جدا در خ رودکی ارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۴۰۰/۰۷/۲۷