امروز : پنج شنبه 2 اسفند 1397
صفحه اصلیاملاک و مستغلات

خانه (منزل مسکونی)

     
فروش منزل مسکونی 287متر خیابان امین ارومیه
فروش منزل مسکونی 287متر خیابان امین ارومیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۷/۰۱/۲۳
فروش منزل مسکونی 430  متر 4راه دانش ارومیه
فروش منزل مسکونی 430 متر 4راه دانش ارومیه
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۷/۰۱/۱۶
فروش منزل مسکونی 186 متر آبیاری ارومیه
فروش منزل مسکونی 186 متر آبیاری ارومیه
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۷/۰۱/۱۵
فروش منزل مسکونی 219متر بهداری ارومیه
فروش منزل مسکونی 219متر بهداری ارومیه
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۱۲/۲۵
فروش منزل مسکونی280متر مولوی 1ارومیه
فروش منزل مسکونی280متر مولوی 1ارومیه
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۱۲/۲۵
فروش منزل مسکونی140خیابان فرهنگ
فروش منزل مسکونی140خیابان فرهنگ
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۱۲/۱۷
فروش منزل مسکونی476مترآپاداناارومیه
فروش منزل مسکونی476مترآپاداناارومیه
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۱۲/۱۶
باغ ویلا در شمال سیسنگان
باغ ویلا در شمال سیسنگان
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۱۲/۰۵
فروش منزل مسکونی300مترحضرت پور ارومیه
فروش منزل مسکونی300مترحضرت پور ارومیه
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۱۱/۱۲
فروش منزل 195مترخیابان مافی ارومیه
فروش منزل 195مترخیابان مافی ارومیه
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۱۰/۲۳
فروش منزل مسکونی 200متر رودکی ارومیه
فروش منزل مسکونی 200متر رودکی ارومیه
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۱۰/۱۹
فروش منزل مسکونی240مترپل قویون ارومیه
فروش منزل مسکونی240مترپل قویون ارومیه
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۱۰/۱۷
فروش منزل مسکونی 286متر رودکی ارومیه
فروش منزل مسکونی 286متر رودکی ارومیه
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۱۰/۱۷
فروش منزل مسکونی400متر جاده سروارومیه
فروش منزل مسکونی400متر جاده سروارومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۱۰/۱۷
فروش منزل مسکونی140 متر در 8 شهریور ارومیه
فروش منزل مسکونی140 متر در 8 شهریور ارومیه
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۱۰/۰۶
فروش منزل 67متردر 17 شهریور ارومیه
فروش منزل 67متردر 17 شهریور ارومیه
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۱۰/۰۶
فروش منزل مسکونی210متر 8 شهریور ارومیه
فروش منزل مسکونی210متر 8 شهریور ارومیه
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۱۰/۰۵
فروش منزل مسکونی 222متر دانشکده ارومیه
فروش منزل مسکونی 222متر دانشکده ارومیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۱۰/۰۴
فروش منزل مسکونی200متر خیابان 8 شهریور
فروش منزل مسکونی200متر خیابان 8 شهریور
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۰۹/۲۶
فروش منزل مسکونی 390 متردر بهداری ارومیه
فروش منزل مسکونی 390 متردر بهداری ارومیه
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۰۹/۲۱
1 2 3 4 5 6 7