صفحه اصلیاملاک و مستغلات

باغ ویلا کشاورزی

امروز : یکشنبه 9 بهمن 1401
     
فروش باغ ویلا 10000در جاده سنتو ارومیه
فروش باغ ویلا 10000در جاده سنتو ارومیه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۱۹
فروش باغ 1100 متر در جاده سنتو ارومیه
فروش باغ 1100 متر در جاده سنتو ارومیه
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۹/۱۷
فروش باغ ویلا 2650 متر بر جاده سنتو ارومیه
فروش باغ ویلا 2650 متر بر جاده سنتو ارومیه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۶/۲۰
فروش باغ ویلا 1800 در جاده امامزاده ارومیه
فروش باغ ویلا 1800 در جاده امامزاده ارومیه
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۳۱
فروش باغ الوان 1000 متر در جاده سنتو ارومیه
فروش باغ الوان 1000 متر در جاده سنتو ارومیه
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۳۱
فروش باغ الوان 1000 متر در جاده سنتو ارومیه
فروش باغ الوان 1000 متر در جاده سنتو ارومیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۲۷
فروش باغ ویلا 935 متر در جاده سنتو ارومیه
فروش باغ ویلا 935 متر در جاده سنتو ارومیه
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۰۴
فروش زمین 950 متر در جاده سنتو ارومیه
فروش زمین 950 متر در جاده سنتو ارومیه
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۱/۲۹
فروش باغ ویلا 1000 متر جاده سلماس
فروش باغ ویلا 1000 متر جاده سلماس
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۱/۲۸
فروش زمین 2700 متر در جاده بالانج ارومیه
فروش زمین 2700 متر در جاده بالانج ارومیه
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۱/۲۷
فروش باغ ویلا 2030 متر در جاده چی چست ارومیه
فروش باغ ویلا 2030 متر در جاده چی چست ارومیه
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۱/۲۲
فروش باغ ویلا 1000 متر در جاده دریا ارومیه
فروش باغ ویلا 1000 متر در جاده دریا ارومیه
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۰/۱۲/۲۲
فروش باغ ویلا 1000 متر در جاده سنتو ارومیه
فروش باغ ویلا 1000 متر در جاده سنتو ارومیه
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۰/۱۲/۱۴
فروش باغ 800 متر در جاده دریا ارومیه
فروش باغ 800 متر در جاده دریا ارومیه
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۰/۱۲/۰۹
فروش باغ ویلا 900 متر در جاده سنتو ارومیه
فروش باغ ویلا 900 متر در جاده سنتو ارومیه
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۰/۱۲/۰۴
فروش باغ ویلا 1000 متر در جاده اشنویه
فروش باغ ویلا 1000 متر در جاده اشنویه
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۰/۱۲/۰۱
فروش باغ ویلا در جاده امام زاده ارومیه
فروش باغ ویلا در جاده امام زاده ارومیه
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۲
فروش باغ ویلا در جاده سنتو ارومیه
فروش باغ ویلا در جاده سنتو ارومیه
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۹/۱۰/۰۱