صفحه اصلیاملاک و مستغلات

باغ ویلا کشاورزی

امروز : جمعه 10 آذر 1402
     
فروش باغ 1300 متری در جاده بالانج ارومیه
فروش باغ 1300 متری در جاده بالانج ارومیه
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۸/۱۵
فروش باغ ویلا 1250 متری در امام زاده ارومیه
فروش باغ ویلا 1250 متری در امام زاده ارومیه
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۷/۲۹
فروش باغ ویلا 4400 متری در جاده سنتو ارومیه
فروش باغ ویلا 4400 متری در جاده سنتو ارومیه
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۷/۲۳
فروش باغ 1250 متری در صالح آباد ارومیه
فروش باغ 1250 متری در صالح آباد ارومیه
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۷/۰۴
فروش باغ ویلا 1150 متری در ریکان ارومیه
فروش باغ ویلا 1150 متری در ریکان ارومیه
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۶/۲۶
فروش گلخانه هیدروپونیک فعال در ارومیه
فروش گلخانه هیدروپونیک فعال در ارومیه
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۴/۲۱
فروش باغ ویلا 1000 متری در امام زاده ارومیه
فروش باغ ویلا 1000 متری در امام زاده ارومیه
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۲/۱۸
فروش باغ ویلا 10000 متر  در جاده سنتو ارومیه
فروش باغ ویلا 10000 متر در جاده سنتو ارومیه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۲/۱۳
فروش باغ 5700 متری در جاده سنتو ارومیه
فروش باغ 5700 متری در جاده سنتو ارومیه
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۱/۲۰
فروش باغ ویلا 10000در جاده سنتو ارومیه
فروش باغ ویلا 10000در جاده سنتو ارومیه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۱۰/۱۹
فروش باغ 1100 متر در جاده سنتو ارومیه
فروش باغ 1100 متر در جاده سنتو ارومیه
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۹/۱۷