امروز : دوشنبه 6 خرداد 1398
تبلیغات

دانلود اپلیکیشن اندروید بازاریمیز

کانال تلگرام املاک بازاریمیز

صفحه اینستاگرام بازاریمیز


فروش باغ 950متر امامزاده ارومیه
فروش باغ 950متر امامزاده ارومیه
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۰۸/۱۰
فروش زمین 200 مترسعدی 2 ارومیه
فروش زمین 200 مترسعدی 2 ارومیه
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۰۸/۰۹
اجاره سوله500متر جاده سنتو ارومیه
اجاره سوله500متر جاده سنتو ارومیه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۳۹۶/۰۸/۰۹
فروش زمین 245متر آزادگان 2 ارومیه
فروش زمین 245متر آزادگان 2 ارومیه
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۰۸/۰۸
فروش زمین 525 متردر جاده بند ارومیه
فروش زمین 525 متردر جاده بند ارومیه
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۰۸/۰۷
اجاره سوله 250 مترجاده سنتو ارومیه
اجاره سوله 250 مترجاده سنتو ارومیه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۳۹۶/۰۸/۰۶
اجاره دفتر تجاری 155متر شیخ تپه ارومیه
اجاره دفتر تجاری 155متر شیخ تپه ارومیه
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۹۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۳۹۶/۰۸/۰۳
اجاره سوله300 مترجاده سنتو ارومیه
اجاره سوله300 مترجاده سنتو ارومیه
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان رهن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره
۱۳۹۶/۰۸/۰۳
فروش آپارتمان127 متر براعتی ارومیه
فروش آپارتمان127 متر براعتی ارومیه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۰۸/۰۲
فروش آپارتمان 216متر انتهای امین ارومیه
فروش آپارتمان 216متر انتهای امین ارومیه
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۰۸/۰۱
فروش مغازه 275متر استاد شهریار ارومیه
فروش مغازه 275متر استاد شهریار ارومیه
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۰۸/۰۱
فروش منزل مسکونی در 300 مترهمافر ارومیه
فروش منزل مسکونی در 300 مترهمافر ارومیه
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۰۷/۲۷
فروش آپارتمان60متر ایثار ارومیه
فروش آپارتمان60متر ایثار ارومیه
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۰۷/۲۷
فروش زمین 264 مترخیابان آهندوست ارومیه
فروش زمین 264 مترخیابان آهندوست ارومیه
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۶/۰۷/۲۷